Hatemoğlu 1924 markasının 2014SS kampanya çekimleri Emre Güven tarafından yapıldı. Italyan konsolosluğu, Istanbul'da çekilen resimler sezon boyunca kampanyalarda ve sezon kataloğunda kullanıldı. Bu görseller ile birçok reklam görseli, mağazalar için duvar giydirmeleri, ulusal gazete ve dergilerde grafik tasarımlar hazırladım.
The 2014SS campaign shooting of the Hatemoğlu 1924 brand was done by Emre Güven. The pictures taken at the Italian Consulate in Istanbul were used in campaigns and in the seasonal catalog throughout the season. With these images, I prepared many advertisement images, wall coverings for stores, and graphic designs for national newspapers and magazines.
Emre Güven, 2014SS spor koleksiyon olan HTML ürünleri çekimlerinden kareler.
Emre Güven, frames from the 2014SS sports collection, HTML product shots.
Doğuş medya dergi grubu ile birlikte bir çok ortak işbirliği gerçekleştirildi. Özellikle sezon katalog/dergi hazırlıkları bu ekip ile yapılan iş ortaklıkları sayesinde tamamen profesyonel şekilde hazırlandı. Hatemoğlu özellikle katalog çıkartmak yerine müşterilerine bilgi de aktarabilmek üzere dergi hazırlamayı benimseyerek diğer markalardan farklılaştı.
Many joint collaborations were made with Doğuş media magazine group. Especially the preparations for the season catalog/magazine were prepared in a completely professional way thanks to the business partnerships made with this team. Hatemoğlu differentiated itself from other brands by adopting the preparation of magazines in order to convey information to its customers instead of publishing catalogues.
HATEMOĞLU 1924

Türkiye genelinde 85 mağazası bulunan Hatemoğlu, 1924 yılında kurulan ilk Türk hazır giyim markası ve hazır giyim üreticisidir. Şirket, Hatemoğlu, Hatem Sakı ve HTML gibi köklü markalarla Türk moda pazarında lider bir erkek giyim moda perakendecisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir . Organizasyonel iş planı ve hedefleri doğrultusunda tüm pazarlama stratejilerinin ve hedeflerinin doğrultusunda görsel iletişimin oluşturulmasını sağlar ve genel müdüre raporlar.

Hatemoğlu, which has 85 stores throughout Turkey, is the first Turkish ready-made clothing brand and ready-made clothing manufacturer, founded in 1924. The company continues its activities as a leading menswear fashion retailer in the Turkish fashion market with well-established brands such as Hatemoğlu, Hatem Sakı and HTML. It ensures the creation of visual communication in line with all marketing strategies and targets in line with the organizational business plan and targets and reports to the general manager.
2018SS koleksiyonu çekimleri Amerika'da yapıldı. Kampanya çekimleri oldukça renkli ve yeni sezon koleksiyonunu çok güzel bir şekilde anlatan bir çalışma oldu. Hatemoğlu 1924 markasının tüm koleksiyonları için yapılan çekimler 2 gün sürdü. Kampanya çekimleri ile bir çok dijital ve basılı reklam ile katalog hazırlandı. Indoor ve Outdoor reklamlarında basılı materyaller ile kullanılan bu kareler oldukça ilgi gördü.
The 2018SS collection was shot in the USA. The campaign shots were very colorful and it was a work that explained the new season collection in a very good way. The shootings for all collections of the Hatemoğlu 1924 brand took 2 days. With the campaign shootings, many digital and print advertisements and catalogs were prepared. These frames, which were used with printed materials in Indoor and Outdoor advertisements, attracted a lot of attention.
Hatemoğlu e-ticaret sitesi olan hatemoglu.com için gerekli UI tasarımları ve bu tasarımların iş ortağımız olan T-soft ile birlikte organize şekilde güncelleme ve gerekli kodlama işlemlerinin uzun süre boyunca yürütülmesini gerçekleştirdim.
I carried out the necessary UI designs for hatemoglu.com, the e-commerce site of Hatemoğlu, and the updating of these designs in an organized manner with our business partner, T-soft, and the execution of the necessary coding processes for a long time.
Back to Top